Urząd Miasta Łodzi

Oferta inwestycyjna, oferty sprzedaży nieruchomości

Lokale na sprzedaż

Przetarg 12.01.2018 r., godz. 10

 • ul. Północna 5/11, lokal użytkowy nr 1U* - Ogłoszenie

Przetarg 19.01.2018 r., godz. 10

 • ul. Bolesława Limanowskiego 207, lokal użytkowy nr 3U - Ogłoszenie
 • ul. Rysownicza 26, lokal mieszkalny nr 25 - Ogłoszenie
 • ul. Andrzeja Struga 41*, lokal mieszkalny nr 5A - Ogłoszenie
 • ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 74 *, lokal użytkowy nr 2U - Ogłoszenie 
 • ul. Piotrkowska 92*, lokal mieszkalny nr 98** - Ogłoszenie
 • ul. Górska 20/22, lokal użytkowy nr 1U*** - Ogłoszenie

Przetarg 26.01.2018 r., godz. 10.

 • ul. Sasanek 25, lokal mieszkalny nr 3 - Ogłoszenie
 • ul. płk. Jana Kilińskiego 246, lokal mieszkalny nr 2 - Ogłoszenie
 • ul. Pomorska 6*, lokal mieszkalny nr 8 - Ogłoszenie
 • ul. dr. Adama Próchnika 3 * lokal użytkowy nr 2U - Ogłoszenie
 • ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 39* lokal mieszkalny nr 17 - Ogłoszenie
 • al. Tadeusza Kościuszki 32*, lokal mieszkalny nr 12 - Ogłoszenie

*/ Zgodnie z zarządzeniem Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, budynki mieszkalne objęte zostały gminną ewidencją zabytków.

**/ Zgodnie z opinią kominiarską Nr 314/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. „ Nie zamurowany otwór do przewodu kominowego w kuchni, w tym przewodzie kominowym użytkowany jest piec grzewczy węglowy w kuchni lokalu nr 94, otwór do przewodu kominowego należy zamurować”

***/ Lokal jest usytuowany w piwnicy budynku mieszkalnego, wejście odbywa się z klatki schodowej. Wysokość pomieszczeń poniżej 220 cm.

Oferty sprzedaży nieruchomości. Tu sprawdzisz daty najbliższych przetargów

Bałuty

Górna

Polesie

ŚRÓDMIEŚCIE

WIDZEW

Nieruchomości do sprzedaży w kolejnych przetargach

Bałuty

 • ul. Berka Joselewicza 12 - Oferta
 • ul. Cepowa 3 - Oferta
 • ul. Czarnieckiego 6 - mieszkanie - udział - Oferta
 • ul. Drwęcka 35 - Oferta
 • ul. Drwęcka 41 - Oferta
 • ul. Drwęcka 43 - Oferta
 • ul. Inflancka 120 - Oferta
 • ul. Krajowa 12 dz. 55/19 i 56/26 - Oferta
 • ul. Krajowa 12 dz. 55/20 - Oferta
 • ul. Krajowa 12 dz. 55/21 - Oferta
 • ul. Krajowa b.nr dz. 55/22 - Oferta
 • ul. Krajowa b.nr dz. 55/23 - Oferta
 • ul. Krajowa b.nr dz. 55/24 - Oferta
 • ul. Krajowa b.nr dz. 55/25 - Oferta
 • ul. Krajowa 18/20 dz. 56/7 - Oferta
 • ul. Krajowa 18/20 dz. 56/8 - Oferta
 • ul. Krajowa 18/20 dz. 56/9 - Oferta
 • ul. Krajowa 18/20 dz. 56/10 i 55/16 - Oferta
 • ul. Łagiewnicka 178 - Oferta
 • ul. Morgowa 20 - Oferta
 • ul. Oblęgorska 7 - Oferta
 • ul. Oblęgorska 11 - Oferta
 • ul. Obornicka 3 i b.nr - Oferta
 • ul. Okólna b.nr - Oferta
 • ul. Piekarska 27-29 - Oferta
 • ul. Rojna 77 i Normandzka b.nr - Oferta
 • ul. Stalowa b.nr - Oferta
 • ul. Swojska b.nr - Oferta
 • ul. Świetlików 2a i b.nr - Oferta
 • ul. Tokarska 5 - Oferta
 • ul. Widok 10/12 - Oferta
 • ul. Wojska Polskiego 12 - Oferta
 • ul. Współzawodnicza 4a - mieszkanie - udział - Oferta
 • ul. Zagajnikowa b.nr - Oferta

Górna

 • ul. Długa b.nr - dz. 131/48 Oferta
 • ul. Długa b.nr - dz. 131/49 Oferta
 • ul. Długa b.nr - dz. 131/71 Oferta
 • ul. Długa b.nr - dz. 131/72 Oferta
 • ul. Pabianicka b.nr dz. 283 Oferta
 • ul. Piotrkowska b.nr dz. 177/12 Oferta
 • ul. Postępowa 40 i 42 Oferta

Polesie

 • ul. Mała 6 - udział - Oferta
 • ul. Nowe Sady b.nr dz. 24/76 - Oferta
 • ul. Pienista b.nr dz. 50/7 i 50/8 - Oferta
 • ul. Pietrusińskiego 41 - Oferta
 • ul. Wileńska 60 - Oferta
 • ul. Wróblewskiego b.nr - Oferta
 • ul. Zielona 12 i Wólczańska 25 - Oferta

Śródmieście

 • ul. Piotrkowska 182 - mieszkanie - Oferta
 • ul. Składowa 34 - Oferta

Widzew

Oferty w przygotowaniu

Bałuty

 • ul. Brzoskwiniowa b. nr Oferta

 • ul. Łagiewnicka 50/Dolna 34 Oferta

Górna

 • ul. Długa b.nr - dz. 131/20 Oferta

 • ul. Długa b.nr - dz. 131/22 Oferta

 • ul. Długa b.nr - dz. 131/30 Oferta

 • ul. Długa b.nr - dz. 131/31 Oferta

 • ul. Długa b.nr - dz. 131/32 Oferta

 • ul. Długa b.nr - dz. 131/44 Oferta

 • ul. Długa b.nr - dz. 131/46 Oferta

 • ul. Krucza 13 - udział Oferta

 • ul. Przewodnia 43 i 43a Oferta

 • ul. Starorudzka 21/Joanny 17 Oferta

 • ul. Wyścigowa b.nr dz.132-16 i 131-6 Oferta

Polesie

 • ul. Srebrzyńska b.nr - dz. 275/43 Oferta

 • ul. Srebrzyńska b.nr - dz. 275/44 Oferta

 • ul. Srebrzyńska b.nr - dz. 275/45 Oferta

 • ul. Struga 42 - udział Oferta

 • ul. Trójskok b.nr Oferta

Śródmieście

 • ul. Jaracza 12/Wschodnia b.r - Oferta
 • ul. Jaracza 54 - Oferta
 • ul. Narutowicza 112 - Oferta
 • ul. Nawrot 38a - udział - Oferta
 • ul. Wólczańska 210 i 212 - Oferta

Widzew

 • ul. Graniowa b.nr - Oferta
 • ul. Kasprowicza 9a - Oferta
 • ul. Kasprowicza 12 - Oferta
 • ul. Kilińskiego 164 - udział - Oferta
 • ul. Kilińskiego 166 - udział - Oferta
 • ul. Kilińskiego 180 i 182 - Oferta
 • ul. Neonowa 13 - Oferta
 • ul. Nowa 5 - udział - Oferta
 • ul. Rokicińska 222 - Oferta
 • ul. Rokicińska 313 - Oferta
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi, ul. Wigury 15 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: sprzedaż bardzo atrakcyjnych nieruchomości oraz działek inwestycyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Śródmieście" w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi ul.  Wigury 15 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż  bardzo atrakcyjnych nieruchomości oraz  działek inwestycyjnych  za łączną cenę oszacowania  23.185.500,00 zł brutto :

 • prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki gruntu nr 69/205, 69/206, 72/17 i 73/6 obrębu S-07 o łącznej powierzchni wynoszącej 0,4786 ha, rodzaj użytku Bi, położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 113A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1M/00246153/7, na której posadowiony jest budynek garażowy wielostanowiskowy – wolnostojący, pięciokondygnacyjny, o konstrukcji żelbetonowej szkieletowej, z 468 miejscami parkingowymi, za cenę nie niższą niż 466.000,00 zł (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Garaż obecnie jest w najmie z okresem wypowiedzenia 3 m-ce.
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana , z decyzją na zabudowę , położona w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej na działkach o nr 69/169,69/177, 73/5 o łącznej powierzchni wynoszącej 0,3619 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1M/00246234/9, za cenę nie niższą niż 055.300,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt pięć  tysięcy trzysta  złotych 00/100).
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana , położona w Łodzi przy ul. Sienkiewicza na działkach o nr 69/176, 69/187, 69/189, 69/190, 69/191, 69/218, 72/16, 73/4 o łącznej powierzchni wynoszącej 0,2226 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1M/00052526/6, za cenę nie niższą niż 200,00 zł ( sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście  złotych 00/100).

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty dotyczące zakupu  nieruchomości i działek z punktu 1, 2, 3 , w drugiej kolejności oferty dotyczące zakupu nieruchomości i działek  z punktu 1,3 a w ostatniej kolejności działki z punktu 2.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie SM „Śródmieście” 90-302 Łódź ul. Wigury 15  w terminie do dnia  05.12.2017r.   do godziny 14 .

Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  : poz 1  1.746.600,00 zł , poz 2   505.530,00 zł, poz 3   66.420,00 zł , poz 1,2,3  2.318.550,00 zł  na rachunek bankowy Spółdzielni  10 1020 3378 0000 1702 0010 8530  do dnia  04.12.2017r.

Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie  do dnia  12.12.2017r.    w siedzibie SM „Śródmieście”.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygrał  przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży ; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu ; wadium przepada na rzecz SM „Śródmieście”  w razie uchylenia się  bądź odstąpienia uczestnika , który wygrał przetarg , od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego , w terminie wyznaczonym przez SM „Śródmieście”..

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Jeśli dokonanie wyboru oferty będzie utrudnione SM „Śródmieście” zastrzega możliwość dodatkowych negocjacji z oferentami .

SM „Śródmieście” przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty w tym również na etapie prowadzonych  dodatkowych negocjacji oraz prawo unieważnienia całego konkursu w tym również na etapie prowadzonych dodatkowych negocjacji bez podawania przyczyn.

Ze szczegółowym informacjami dotyczącymi konkursu ofert  można zapoznać się  w  SM „Śródmieście”  w dni robocze w godzinach od  9:00 -14:00  lub telefonicznie  z Panem Andrzejem Malinowskim  42 2011916 , 535 134 000 .

Kalendarz
Kontakt