Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi
zatrudni od: po zakończonym naborze
stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT ds. PŁAC
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:

oferty należy składać do 25.10.2017 r.

http://www.bip.zss2lodz.wikom.plkontakt: 42 635-17-80
data złożenia oferty/aktualizacja: 11.10.2017
Szkoła Podstawowa nr 199 przy ul. Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: POMOC KUCHNI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:

sp199@gazeta.pl
  

kontakt: 42 671-03-63 lub 509-694-737
data złożenia oferty/aktualizacja: 05.10.2017
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
stanowisko: Główny Księgowy
wymiar zatrudnienia: 1 etat
aplikacje/CV:
kontakt: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel. 42 632 24 08, 42 639 98 27
data złożenia oferty/aktualizacja: 22.09.2017

Praca dla nauczycieli

Publiczne Gimnazjum nr 7 przy ul. Rojnej 33 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 24 godziny tygodniowo, w tym 3 godziny nauczania indywidualnego w szkole
aplikacje/CV: gim7lodz@wp.pl
kontakt: 42 652-27-50
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.10.2017
Prywatna Szkoła Podstawowa KORNELÓWKA przy ul. Sucharskiego 3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK FRANCUSKI
wymiar zatrudnienia: 13 godzin tygodniowo (zajęcia zgodnie z obecnym planem - w poniedziałek, środę i piątek) - umowa zlecenie
aplikacje/CV: informacja@kornelowka.edu.pl
kontakt: 42 656-19-06
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.10.2017
Niepubliczna Placówka Zajęć Pozaszkolnych - Szkoły „Alfa i Omega", przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi
przedmiot: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA - warsztaty z dziećmi
wymiar zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu lub umowa zlecenie, godziny pracy do uzgodnienia
aplikacje/CV: biuro@szkolyalfaiomega.pl
kontakt: 605 889 473
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.10.2017
Niepubliczna Placówka Zajęć Pozaszkolnych - Szkoły „Alfa i Omega", przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi
przedmiot: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
wymiar zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu lub umowa zlecenie, godziny pracy do uzgodnienia
aplikacje/CV: biuro@szkolyalfaiomega.pl
kontakt: 605 889 473
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.10.2017
Przedszkole Niepubliczne E- Maluch 3 przy ul. Łódzkiej 106 w Ksawerowie lub E- Maluch 2 przy ul. Starorudzkiej 5/7 w Łodzi
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (dodatkowym atutem będzie stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, oligofrenopedagogika, rewalidacyjna, terapia pedagogiczna lub terapia autyzmu) - praca w przedszkolu E-Maluch 2 przy ul. Starorudzkiej 5/7 w Łodzi
wymiar zatrudnienia: etat, umowa o pracę
aplikacje/CV: emaluchzlobek@gmail.com
kontakt: 669 557 485
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.10.2017
Przedszkole Miejskie nr 14 przy ul. Lubeckiego 5 w Łodzi
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat
wymiar zatrudnienia: 2,30 godziny tygodniowo
aplikacje/CV: przedszkole14@home.pl
kontakt: 42 678- 36- 74 lub osobiście
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.10.2017
Prywatna Szkoła Podstawowa KORNELÓWKA przy ul. Sucharskiego 3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: ŚWIETLICA
wymiar zatrudnienia: etat - 25 godzin - mile widziane doświadczenie zawodowe
aplikacje/CV: informacja@kornelowka.edu.pl
kontakt: 42 656-19-06
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.10.2017
Prywatna Szkoła Podstawowa KORNELÓWKA przy ul. Sucharskiego 3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - zastępstwo w pierwszym semestrze; umowa o pracę
przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE
wymiar zatrudnienia: 25 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: informacja@kornelowka.edu.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.10.2017
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 5 w Brzezinach
zatrudni od: października 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 14 godzin tygodniowo - w liceum ogólnokształcącym i technikum
aplikacje/CV: zspbrzeziny@zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl
kontakt: 46 874-47-99
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.10.2017
Szkoła Podstawowa nr 199 przy ul. Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: 18 października 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. - zastępstwo
przedmiot: TECHNIKA
wymiar zatrudnienia: 10/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp199@gazeta.pl
kontakt: 42 671-03-63 lub 509-694-737
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.10.2017
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (w tym SP nr 202) przy ul. Jugosłowiańskiej 2 w Łodzi
zatrudni od: listopada 2017 r. do 21 czerwca 2018 r. z możliwością dalszego zatrudnienia od września 2018 r.
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: 20 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: zs-p2lodz@wikom.pl
kontakt: 42 648-41-70 lub 697 602 004
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.10.2017
Szkoła Podstawowa nr 206 przy ul. Łozowej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - na zastępstwo
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: szkp206@o2.pl
kontakt: 42 658-83-64
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.09.2017
Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022