Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Zastanawiasz się, w jaki sposób wymienić dowód osobisty, zameldować się, zarejestrować firmę, wnieść opłatę skarbową, gdzie złożyć dokumenty? A może chcesz wiedzieć, jaki podatek musisz zapłacić albo jak uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa? Odpowiedź na te i wiele innych pytań dotyczących usług Urzędu Miasta Łodzi i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych uzyskasz w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

Call Center UMŁ +48 (42) 638-44-44

Zadzwoń pod numer +48 (42) 638-44-44

Pod tym numerem telefonu dyżurują nasi konsultanci, którzy pomogą w rozwiązaniu problemu i odpowiedzą na zadane pytania.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, a w soboty od 9.00 do 13.00.

Jeżeli zatelefonujesz poza godzinami naszej pracy, zarejestrujemy Twoją wiadomość. Oddzwonimy, najszybciej jak to możliwe.

 

Sala obsługi ŁCKzM, ul. Piotrkowska 110

Przyjdź do sali obsługi ŁCKzM przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od pasażu Schillera)

W sali obsługi ŁCKzM:

 • uzyskasz informację i pomoc w wypełnieniu dokumentów,
 • złożysz wnioski, pisma, dokumenty skierowane do każdej komórki organizacyjnej UMŁ,
 • uzyskasz dostęp do ewidencji działalności gospodarczej,
 • skorzystasz z dostępu do aktualnych przepisów prawnych,
 • złożysz wniosek i odbierzesz dowód osobisty,
 • załatwisz sprawy z zakresu ewidencji ludności (zameldowania i wymeldowania),
 • potwierdzisz, przedłużysz lub unieważnisz profil zaufany ePUAP,
 • otrzymasz identyfikator typu „M", „S", „T", upoważniający do wjazdu na ul. Piotrkowską,
 • złożysz skargę lub interwencję,
 • złożysz wniosek i otrzymasz Miejską Kartę Seniora,
 • otrzymasz Pudełko Życia,
 • otrzymasz bezpłatne woreczki na psie nieczystości,
 • zapłacisz podatki lokalne oraz inne rachunki w punkcie bankowym,
 • aktywujesz usługę mDokumenty (pilotaż).

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00, a w soboty od 9.00 do 13.00.

Portal ŁCKzM - https://www.lckm.uml.lodz.pl

Odwiedź portal internetowy https://www.lckm.uml.lodz.pl

Na portalu:

 • uzyskasz dostęp do bogatej Bazy Wiedzy, a w niej znajdziesz opisy sposobu prowadzenia spraw, miejsce ich załatwienia, czas realizacji, wymagane dokumenty i opłaty,
 • zgłosisz swój problem, interwencję, pytanie.
Formularze elektroniczne

Wyślij formularz elektroniczny

Jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany możesz zainicjować sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza elektronicznego - bezpiecznie i zdalnie możesz złożyć wniosek z bogatego wachlarza świadczonych przez Urząd usług.

Formularze przygotowane w ramach projektu „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami”

1. Rejestracja działalności gospodarczej

2. Podatek od osób prawnych

 3. Zezwolenia i certyfikaty

 4. Podatek od osób fizycznych

5. Świadczenia społeczne

6. Akt urodzenia, zgonu, zawarcia związku małżeństwa

Pozostałe formularze

Informacje o projekcie Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Projekt pn. Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 6 710 000,00 PLN. Na jego realizację Instytucja Zarządzająca, tj. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie w kwocie 5 019 596,07 PLN. Wkład własny Miasta, obejmujący zarówno wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowalne wynosi 1 690 403, 93 PLN.

Głównym celem projektu „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. Obejmuje ono nie tylko usługi administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, ale także – informację publiczną np. o sposobie załatwiania spraw i realizacji procedur administracyjnych, a także uproszczenie i ułatwienie możliwości zgłaszania wszelkiego rodzaju interwencji.

Utworzenie Centrum pozwala na świadczenie usług na rzecz obywateli za pomocą różnych kanałów komunikacji, w tym telefonu, poczty elektronicznej, formularza www, formularza e-PUAP, faksu, bezpośrednio w sali operacyjnej i punktach informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. Zaletą zrealizowanego projektu jest umożliwienie załatwienia spraw i formalności urzędowych w jednym miejscu i pod jednym numerem telefonu, co skraca czas poświęcony przez mieszkańca na dotarcie do właściwej komórki organizacyjnej w Urzędzie, a tym samym zwiększa się poziom zadowolenia z nowej jakości świadczonych usług.

Bazując na opracowanych standardach realizacji usług, a także uwzględniając potrzeby mieszkańców korzystających z nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej, Urząd Miasta Łodzi wprowadza nowe formy kontaktu z wykorzystaniem nowych kanałów informacji, np. czatu.

W ramach poprawy dostępności usług publicznych udostępniony został także portal samoobsługowy: https://www.lckm.uml.lodz.pl, gdzie znajduje się opis sposobu załatwiania spraw: m.in. wymiany dowodu osobistego, zameldowania, zarejestrowania firmy, obowiązującego podatku, uzyskania zezwolenie na usunięcie drzewa itp. Są tu zgromadzone informacje o usługach wykonywanych przez Urzędu Miasta Łodzi i wybrane miejskie jednostki organizacyjne. Obywatele mogą nie tylko znaleźć opis sposobu załatwienia sprawy, pobrać odpowiednie formularze, ale również odesłać dokumenty do Urzędu.

Zrealizowany projekt stanowi element budowy e-administracji, opartej na szybkim i łatwym dostępie do informacji przez całą dobę z dowolnego miejsca, bez konieczności osobistego stawienia się w Urzędzie.

Projekt zrealizowany przez:

Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny, Oddział ds. Organizacji Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - Piotrkowska 115

Od 1 sierpnia 2013 r. sprawy „Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" prowadzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 104.


Kalendarz
Kontakt