Urząd Miasta Łodzi

Mapa

Oto mapa z Łódzkiego Internetowego Systemu Informacji o Terenie - InterSIT. Dzięki dostępnej funkcjonalności warstw można wyświetlić tylko interesujące nas tematyczne plany Łodzi. Dostępna jest tu również ortofotomapa.

Więcej tematycznych map Łodzi na stronie InterSIT Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022